REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

“BelVita iti aduce vara mai aproape” organizata de Mondelez Romania S.A.

(perioada: 14.01.2019  – 24.02.2019)

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale cu premii BelVita iti aduce vara mai aproapeeste (denumita in continuare „Promotia/Concurs”) Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50. Campania promotionala se desfasoara prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL (denumita in continuare "Imputernicit") cu sediul Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1045/2003, Cod Unic de Inregistrare RO15159048 si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, , denumita in continuarea „Subimputernicit”.

1.2 In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator, si de fiecare dintre societatile implicate in desfasurarea campaniei (Imputernicitii si Subimputernicitii Organizatorului).

1.3 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.4 Prin participarea la acesta Promotie si prin exprimarea acordului solicitat in casuta de bifat, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1 Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv online, pe website-ul www.belvitapromo.ro.

2.2 Promotia va incepe pe data de 14 ianuarie 2019, ora 00:00:01 si va dura pana la 24 februarie 2019, ora 23:59:59.

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei

3.1 Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • • in format electronic, prin accesarea website-ului www.belvitapromo.ro,
 • • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau la adresa de e-mail  consumator@mdlz.com
 • • de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica (021) 233 04 05 (numar de telefon cu tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotiapoate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.belvitapromo.ro.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotienumai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii promotiei, au implinit varsta de 18  ani si care detin carte de identitate.

4.2 Nu pot participa la Promotieurmatoarele categorii de persoane:

 • - anga­jatii companiei Mondelez Romania S.A., ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai distribuitorilor acesteia;
 • - angajatii KINECTO INTERNATIONAL si angajatii MEDIAPOST HIT MAIL SA;
 • - angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

 

Art. 5 – Produsele participante

5.1 Prin Produse Participante se intelege produsele participante Belvita distribuite de catre Organizator pe piata din Romania, dupa cum urmeaza:

Belvita Breakfast Muesli 50g/ Belvita Cereale și Fructe 50g
Belvita Breakfast Chocolate 50g/ Belvita Cereale și Ciocolată 50g
Belvita Breakfast Milk 50g/ Belvita Cereale și Lapte 50g
Belvita Breakfast Nuts & Honey 50g/ Belvita Cereale și Miere 50g
Belvita Brekfast Muesli 300g/ Belvita Cereale și Fructe 300g
Belvita Breakfast Chocolate 300g/ Belvita Cereale și Ciocolată 300g
Belvita Breakfast Milk 300g/ Belvita Cereale și Lapte 300g
Belvita Breakfast Nuts & Honey 300g/ Belvita Cereale și Miere 300g
Belvita Breakfast Forest Fruits 300g/ Belvita Fructe Pădure 300g
Belvita Tartines Chocolate & Hazelnut Creme 250g/ Belvita Tartine Ciocolată și Alune 250g
Belvita Tartines Milk & Honey Creme 250g/ Belvita Tartine Lapte și Miere 250g
BELVITA SOFT BAKES Plain 50g/ Belvita Soft Bakes Simplu 50g
BELVITA SOFT BAKES Red Berries 50g/ Belvita Soft Bakes Fructe Roșii 50g
BELVITA SOFT BAKES Chocolate 50g/ Belvita Soft Bakes Ciocolată 50g
BELVITA SOFT BLUEBERRY 50g/ Belvita Soft Bakes Afine 50g
Bevltia Soft Filled Choco 50g/ Belvita Soft cu cremă de ciocolată 50g
Belvita Soft Filled Strawberry 50g/ Belvita Soft cu cremă de căpșune 50g

5.2 Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

5.3 Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

Art. 6 – Premiile Promotiei

In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

    Cantitate totala

Valoare neta
 per buc
(fara tva)

Total valoare
(tva inclus)

[nr buc]

[lei]

[lei]

       Troller Belvita

60

            365.80

26,118

Excursie in Insulele Canare

2

20,948.85

49,858

Total

 

 

75,976

 

 

DESCRIERE PREMII:
Troller: Maner extensibil in 3 pasi; 2 manere, deasupra si in lateral; 4 roti de cauciuc; Material: Spate 100% polipropilena, Fata: 100% policarbonat pur; Interior: panza si nailon; Dimensiuni: Masura S: 34x55x20 cm; Culoare: Gri; Branding: Belvita artwork, pe partea din fata; Brand: This Is Me.

Excursie in Insulele Canare:
Castigatorii vor primi cate un voucher de vacanta in valoare de 4,500 EUR, calculat la cursul BNR din 22 Noiembrie 2018, reprezentand suma de 20,948.85 Lei. Voucherul este valabil pentru o excursie in insulele Canare, in perioada – 01 martie 2019 – 31 decembrie 2019.
 In cazul in care castigatorul opteaza pentru o excursie care depaseste valoarea voucherului, va acoperi din banii lui costurile peste cei 4,500 euro din voucher.
 In cazul in care castigatorul alege o excursie care costa mai putin de 4,500 euro, nu i se va returna diferenta ramasa neconsumata.
 Destinatia de catalorie este Insulele Canare.
 Solicitarea voucherului trebuie facuta de catre castigator cu minim 30 de zile inainte de inceperea    calatoriei.
 Voucher-ul poate fi utilizat in limita a maximum 4 persoane.

6.2 Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei  este de  75,976 LEI (TVA INCLUS).

6.3 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1 Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • (1) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • (2) Sa achizitioneze produse Participante BelVita in valoare de minimum 10 lei pe acelasi bon fiscal; Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de „biscuti Belvita”. In cazul in care pe bon nu sunt trecute numele produselor cumparate, participantul este rugat sa solicite vanzatorului sa treaca pe spatele bonului numele produselor achizitionate si sa stampileze bonul. In caz contrar, bonul nu va fi considerat valid in cadrul concursului.
 • (3) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea Numarului Bonului Fiscal care sa ateste achizitia Produselor Participante BelVita in valoare de minimum 10 lei pe acelasi bon fiscal si prin respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
 • (4) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
 • (5) Participantul va folosi pentru inscriere exclusiv website-ul campaniei www.belvitapromo.ro;

7.2     Inscriere in Promotie

7.2.1  Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 14 ianuarie 2019 (ora 00:00:01) si pana la data de 24 februarie 2019 (ora 23:59:59).

7.2.2  Participantii vor trimite Numerele Bonurilor Fiscale  prin urmatoarea modalitate:

Online, princompletarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.belvitapromo.ro. Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor informatii: Numarul Bonului Fiscal, numarul telefonului mobil personal (numar valid activ in retelele de pe teritoriul Romaniei), adresa de e-mail, bifa potrivit careia acestia sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal si bifa potrivit careia acestia sunt de acord si accepta termenii si conditiile impuse.
Participantii la promotie trebuie sa păstreze bonurile fiscale in original pentru validarea ulterioara a premiului.

7.2.3  Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont („Contul”) aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat sau mentionat prin modalitatile de participare indicate in prezentul regulament. Acest Cont va cumula toate Numerele Bonurilor fiscale transmise de catre participanti prin modalitatea de participare mentionata in rpezentul regulament, indiferent daca acestea sunt valide sau nu. Contul nu trebuie confundat cu Contul de utilizator descris in cadrul Art 7.2.4.

7.2.4 Participantul are optiunea de a se inscrie ca utilizator pe site prin bifarea optiunii „Inregistreaza-te” valabila dupa introducerea unui bon fiscal si completarea unui formular de creare cont utilizator ce va contine urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon si parola. Acest cont de utilizator nu trebuie confundat cu contul de participant descris in articolul 7.2.3. Contul de utilizator va putea fi accesat prin sectiunea „Contul meu” si ii va permite participantului sa aiba acces la informatii precum:

 • Numerele bonurilor fiscale introduse in promotie si data inscrierii lor in promotie

a) Participarea la promotie nu este restrictionata de crearea unui cont de utilizator

b) Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierile participantilor care incearca sa fraudeze Regulamentul prin folosirea de date care nu le apartin sau combinatii de date personale si date care nu le apartin (ex. Nume, prenume participant si numar de telefon al unui alt membru al familiei; combinatii de adrese de email diferite cu numere de telefon diferite etc).

7.2.5 Acelasi Numar de Bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai prin modalitatea prevazuta in prezentul regulament. In cazul in care acelasi Numar de Bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe Conturi (numere de telefon mobil diferite) acesta va fi luat in considerare doar pentru Contul corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului Bonului fiscal.

7.2.6 Un Participant poate inscrie in concurs maxim 3 Numere de Bon fiscal / pe toata durata desfasurarii campaniei, indiferent de numarul de bonuri pe care le detine. Orice alt numar de bon fiscal introdus dupa primele 3 pe toata durata desfasurarii campaniei nu va fi luat in considerare, participantul primind o notificare prin care este anuntat ca a atins numarul maxim de inscrieri in campanie. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele Numere de Bonuri fiscale valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

7.2.7 Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 • (1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
 • (2) Daca Participantii transmit Numerele de Bonuri Fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 • (3) Daca Participantii folosesc pentru inscrierea in campanie si indica in formularul online de pe site-ul www.belvitapromo.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.
 • (4) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator,ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
  • 7.2.8Conditii de participare prin intermediul website-ului www.belvitapromo.ro

   (1) Ce trebuie sa faca Participantul:
   a. sa cumpere produse participante la promotie BelVita in valoare de minimum 10 lei; Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de „biscuiti Belvita”. In cazul in care pe bon nu sunt trecute numele produselor cumparate, participantul este rugat sa solicite vanzatorului sa treaca pe spatele bonului numele produselor achizitionate si sa stampileze bonul. In caz contrar, bonul nu va fi considerat valid in cadrul concursului.
   b. sa inscrie pastreze bonul fiscal care atesta achizitia produselor participante;
   c. sa intre pe www.belvitapromo.rosi sa inscrie numarul bonului fiscal, in perioada  14 ianuarie ora 00:00:00 – 24 februarie 2019, ora 23:59:59.
   (2) Introducerea codului bonului fiscal se face in sectiunea „Inscrie numarul bonului fiscal”, prin introducerea numarului de telefon mobil personal si a numarului bonului fiscal. Participantului i se va afisa unul dintre urmatoarele mesaje:
   (a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 14 ianuarie 2019 ora 00.00, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
   Promotia BelVita nu a inceput inca. Cumpara produse participante in valoare de minimum 10 lei in perioada Promotiei, respectiv 14.01.2019 – 24.02.2019, si inscrie numarul bonului fiscal pe www.belvitapromo.ro.
   (b) Daca un numar de bon fiscal corect dpdv al numarului si tipului caracterelor este expediat in perioada 14 ianurie  - 24 februarie 2019, Participantul va primi urmatorul mesaj:
   Inscrierea ta este valida! Mareste-ti sansele de a castiga premii cu mai multe bonuri inscrise si pastreaza bonul fiscal.

   (c) Daca un numar de bon fiscal este inscris de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite,  Participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:

   „Acest numar de bon fiscal a fost deja folosi. Inscrie un nou numar de bon fiscal si poti castiga unul din premiile Promotiei.”

   (e) Daca un participant incearca sa introduca cel al 4-lea numar de bon fiscal in perioada campaniei, acesta va primi un mesaj cu urmatorul text:

   “Ai introdus deja numarul maxim de bonuri fiscale admise pentru aceasta promotie(3 bonuri).”

   7.3.1 Premiile descrise la Art 6. se vor acorda dupa cum urmeaza:

   7.3.1.1 Premiile campaniei se vor acorda prin tragere la sorti electronica, organizata pe 28.02.2019, in prezenta unui Notar Public. In cadrul tragerii la sorti, se vor desemna:

   • - 60 de castigatori si 100 de rezerve aferente pentru premiile constand in Troller BelVita;
   • - 2 castigatori si 10 rezerve aferente pentru premiul constand in Excursie in Insulele Canare;

   7.3.1.2 Un Participant poate castiga cel mult un premiu pe toata perioada desfasurarii promotiei indiferent de numarul de inscrieri efectuate si de numarul de telefon.

   7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
   7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
   Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea, in orice moment, a bonului fiscal in original care atesta achizita produselor participante BelVita introdus de respectivul participant in promotie.
   Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

   • (1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
   • (2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in modalitatea de inscriere prevazuta la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;
   • (3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
   • (4) Participantul va asigura integritatea Bonului fiscal ce atesta achizita produselor participante de minimum 10 lei pe acelasi bon si va pastra acest Bonul Fiscal care contine codul inscris, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului. Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de „biscuiti Belvita”.
   • (5) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prinapel telefonicla numarul de telefon mobil cu care au participat, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in decursul a 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
   • (6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
    • - Pe decursul a 3 zile lucratoare de la momentul castigatului, un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite (de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 20.00).
    • - Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se  vor solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de email, CNP (PENTRU PREMIILE CONSTAND IN EXCURSIE).
    • - In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
     • Copia/Poza Bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante BelVita in valoare de minimum 10 lei al carui numar a fost inscris in campanie. Bonul fiscal trebuie sa aiba o data si o ora anterioara momentului de inscriere si pe acesta trebuie sa apara denumirea de „biscuiti Belvita”;

   In urma apelului telefonic, potentialului castigator i se va genera un link, prin una dintre modalitatile prezentate (SMS sau e-mail), in functie de optiunea acestuia. Accesand acel link, potentialul castigator va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat. In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, potentialul castigator va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul primit, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul la link-ul pe care l-a primit.

   • - Documentele mentionate mai sus trebuie transmise Organizatorului, prin modalitatea comunicata, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii convorbirii telefonice. In cazul in care Organizatorul nu va primi documentele solicitate in vederea validarii premiului, in a 3 zi lucratoare ii va transmite un sms potentialului castigator prin care il va informa ca este ultima zi in care mai poate trimite documentelor solicitate. Daca dupa trimiterea sms-ului, potentialul castigator nu va trimite documentele solicitate, premiul acestui va fi invalidat in a 4 zi lucratoare de la momentul contactarii telefonice.
   • - Imposibilitatea potentialului castigator de a face dovada detinerii bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante BelVita in valoare de minimum 10 lei, desemnat castigator, in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
   • - Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participantul castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici acesta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul initial extras a conditiilor prezentului Regulament. Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.
   • - Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
   • - Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator pentru validare care nu ajung la Organizator.

   7.4.2  Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
   7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea numelui castigatorilor si a premiilor castigate pe website-ul www.belvitapromo.ro, in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

   7.5. Intrarea in posesia premiilor 
   7.5.1. Premiile constand in „Troller Belvita” vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.belvitapromo.ro  (sectiunea “Castigatori”).
   Premiile constand in „Excursie in Insulele Canare” (voucherele de vacanta) vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.belvitapromo.ro  (sectiunea “Castigatori”). 7.5.2. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, acestea raman in posesia Organizatorului.
   7.5.3. Premiile vor fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
   7.5.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.
   Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

   Art. 8 -  Taxe si impozite

    

   8.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110  din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

    

   Art 9 – Limitarea raspunderii

   9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
   9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale BelVita iti aduce vara mai aproape nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
   9.3.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
   9.4.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 24.04.2019 inclusiv. Orice contestatii  primite de Organizator dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
   9.5.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

   • 1. Bonurile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
   • 2. Inscrierea online pe un alt site decat www.belvitapromo.ro ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
   • 3. Inregistrarile online ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe Bonul Fiscal 
   • 4. Inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
   • 5. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil personal si numar de bon fiscal)
   • 6. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online;
   • 7. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numarul bonului fiscal pe website-ul www.belvitapromo.ro si poate face dovada bonului fiscal;
   • 8. Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
   • 9. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numarului de bon inscris;
   • 10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
   • 11. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat etc;
   • 12. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
   • 13. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la codul unic al bonului fiscal, generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
   • 14. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
   • 15. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
   • 16. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
   • 17. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minim 11, minim Opera 55, minim Chrome 68.x, minim Firefox 61)
   • 18. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

   Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
   Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
   Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

    

   Art. 10 Angajamente, Confidentialitatea Datelor

   10.1 Prin inscrierea in Campania „BelVita iti aduce vara mai aproape”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

   10.2 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament si in Politica de confidentialitate disponibila pe www.belvitapromo.ro.

    

   Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

   11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
   11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

    • Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

    

   Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

   12.1  In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

    

   Art. 13 – Litigii

    •  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
    • Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05 sau prin email la adresa consumator@mdlz.com  pana la data de 24.04.2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

    

   Art. 14 -  Alte Clauze

    •  Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
    •  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
    • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei
    • Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul Promotiei sa aduca modificari site-ului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la Promotie.

    

   ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Promotiei
   BelVita iti aduce vara mai aproape
    (“Promotia”)
   - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

   1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii
   In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
   Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

   prin intermediul KINECTO INTERNATIONAL, cu sediul in Romania, Str. George Enescu nr 11-1A, etaj 7, birou 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/1045/2003, Cod unic de inregistrare RO15159048, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

   dar si prin intermediul

   MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

   Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

   Mondelez Romania S.A.,, adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

   • 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

   In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

   • Nume si prenume;
   • Data nasterii;
   • Adresa de livrare;
   • Adresa de e-mail;
   • Numar de telefon;
   • CNP.

   Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

   2. Scopul procesarii

   Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Mediapost Hit Mail in vederea:

   • Organizarea si desfasurarea campaniei;
   • Desemnarea si validarea castigatorilor;

   “Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

   3. Destinatarii datelor cu caracter personal

   Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului -KINECTO INTERNATIONAL, MEDIAPOST HIT MAIL SA; , precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.
  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
  Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „BelVita iti aduce vara mai aproape”.

  5. Drepturile persoanelor vizate

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  • i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  • ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  • iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  • iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
  • vii) dreptul la portabilitate a datelor;
  • viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com

  6. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

  7. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

  8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

  9.Alte prevederi

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

   

   

  ACT ADITIONAL 1 LA
  REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
  BelVita iti aduce vara mai aproape
  Perioada de desfasurare a campaniei: 14.01.2019  – 24.02.2019

   

  Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale cu premii organizata de Mondelez Romania S.A. prin intermediul  Agentiei KINECTO INTERNATIONALsiMEDIAPOST HIT MAIL SA se modifica dupa cum urmeaza:

  Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

  (2) Sa achizitioneze produse Participante BelVita in valoare de minimum 10 lei pe acelasi bon fiscal; Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de „biscuti Belvita”. In cazul in care pe bon nu sunt trecute numele produselor cumparate, participantul este rugat sa solicite vanzatorului sa treaca pe spatele bonului numele produselor achizitionate si sa stampileze bonul. In caz contrar, bonul nu va fi considerat valid in cadrul concursului.
              IN

  Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

  (2) Sa achizitioneze produse Participante BelVita in valoare de minimum 10 lei pe acelasi bon fiscal.

  SI

  7.2.8 Conditii de participare prin intermediul website-ului www.belvitapromo.ro

  (1) Ce trebuie sa faca Participantul:
  a. sa cumpere produse participante la promotie BelVita in valoare de minimum 10 lei; Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de „biscuiti Belvita”. In cazul in care pe bon nu sunt trecute numele produselor cumparate, participantul este rugat sa solicite vanzatorului sa treaca pe spatele bonului numele produselor achizitionate si sa stampileze bonul. In caz contrar, bonul nu va fi considerat valid in cadrul concursului.
  b. sa inscrie pastreze bonul fiscal care atesta achizitia produselor participante;
  c. sa intre pe www.belvitapromo.rosi sa inscrie numarul bonului fiscal, in perioada  14 ianuarie ora 00:00:00 – 24 februarie 2019, ora 23:59:59.

  IN

  7.2.8 Conditii de participare prin intermediul website-ului www.belvitapromo.ro

  (1) Ce trebuie sa faca Participantul:
  a. sa cumpere produse participante la promotie BelVita in valoare de minimum 10 lei
  b. sa inscrie si sa pastreze bonul fiscal care atesta achizitia produselor participante;
  c. sa intre pe www.belvitapromo.rosi sa inscrie numarul bonului fiscal, in perioada  14 ianuarie ora 00:00:00 – 24 februarie 2019, ora 23:59:59.
           SI
  7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
  (4) Participantul va asigura integritatea Bonului fiscal ce atesta achizita produselor participante de minimum 10 lei pe acelasi bon si va pastra acest Bonul Fiscal care contine codul inscris, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului. Pe bonul fiscal trebuie sa apara denumirea de „biscuiti Belvita”.

  • Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
  • Pe decursul a 3 zile lucratoare de la momentul castigatului, un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite (de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 20.00).
  • Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se  vor solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de email, CNP (PENTRU PREMIILE CONSTAND IN EXCURSIE).
  • In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
  • Copia/Poza Bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante BelVita in valoare de minimum 10 lei al carui numar a fost inscris in campanie. Bonul fiscal trebuie sa aiba o data si o ora anterioara momentului de inscriere si pe acesta trebuie sa apara denumirea de „biscuiti Belvita”;

           IN
  7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
  (4) Participantul va asigura integritatea Bonului fiscal ce atesta achizita produselor participante de minimum 10 lei pe acelasi bon si va pastra acest Bonul Fiscal care contine codul inscris, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
  (6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

  • Pe decursul a 3 zile lucratoare de la momentul castigatului, un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite (de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 20.00).
  • Pentru validarea preliminara a castigatorilor Campaniei, fiecarui castigator i se  vor solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de email, CNP (PENTRU PREMIILE CONSTAND IN EXCURSIE).
  • In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa trimita prin modalitatea comunicata in momentul contactarii telefonice urmatoarele documente, dupa caz, pentru validarea preliminara:
  • Copia/Poza Bonului fiscal care atesta achizitia produselor participante BelVita in valoare de minimum 10 lei al carui numar a fost inscris in campanie. Bonul fiscal trebuie sa aiba o data si o ora anterioara momentului de inscriere.